201909.11
1

Zwrot kosztów prywatnej ekspertyzy

W dniu 2 września 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu facebook-jssdk")); var templateURL = "http://kancelaria-krupinski.pl/wp-content/themes/lawbusiness"; var cli_flush_cache = true; window.dataLayer = window.dataLayer || [];">sędziów w sprawie o sygnaturze III CZP 99/18 podjął na wniosek Rzecznika Finansowego z dnia 16 listopada 2018 r., RF/322/18, o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego uchwałę istotną z punktu widzenia wszystkich poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych o następującej treści: „Poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczoznawcy, jeżeli jej sporządzenie było niezbędne do efektywnego dochodzenia odszkodowania.”

Powyższa uchwała rozstrzyga na korzyść poszkodowanych wątpliwości dotyczące możliwości dochodzenia na drodze facebook-jssdk")); var templateURL = "http://kancelaria-krupinski.pl/wp-content/themes/lawbusiness"; var cli_flush_cache = true; window.dataLayer = window.dataLayer || [];">sądowej poza roszczeniem o naprawienie szkody powstałej w pojeździe oraz polegającej na utracie wartości pojazdu również zwrotu kosztów uzyskania prywatnego kosztorysu naprawy pojazdu uzyskanego na potrzeby prowadzonego procesu.

Treść uchwały oraz sformułowanego przez Rzecznika Finansowego zagadnienia prawnego znajdziemy na stronie facebook-jssdk")); var templateURL = "http://kancelaria-krupinski.pl/wp-content/themes/lawbusiness"; var cli_flush_cache = true; window.dataLayer = window.dataLayer || [];">Sądu najwyższego pod adresem: http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Komunikaty_o_sprawach.aspx?ItemSID=300-b6b3e804-2752-4c7d-bcb4-7586782a1315&ListName=Komunikaty_o_sprawach

adwokat Marcin Krupiński

Darmowy licznik odwiedzin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *