202004.02
0

Zwolnienie z ZUS

Przedsiębiorcy (oraz samozatrudnieni), którzy:

  • swoją działalność gospodarczą zarejestrowali przed 1 lutego 2020 r.
  • zatrudniają nie więcej niż 9 pracowników na dzień 29 lutego 2020 r.
  • nie znajdowali się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r., w związku z czym nie regulowali swoich należności, w tym składek z tytułu ubezpieczeń społecznych
  • nie osiągnęli przychodu w pierwszym z miesięcy, za które chcą uzyskać zwolnienie w wysokości wyższej niż 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto, tj. 15.681 zł (dotyczy to tylko samozatrudnionych)

mogą wystąpić o zwolnienie z ZUS na okres 3 miesięcy (marzec, kwiecień i maj 2020 r.) Zwolnienie obejmuje składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

W celu uzyskania zwolnienia z ZUS:

Wniosek należy złożyć w formie pisemnej w placówce ZUS lub za pośrednictwem poczty lub w formie elektronicznej przez PUE ZUS. W tym przypadku do wniosku należy załączyć informacje wymagane przez Komisję Europejską w związku z udzielaną pomocą publiczną. (komunikat 2020/C 91 I/01).

Należy nadto złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec – maj 2020 do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że jest się zwolnionym z obowiązku ich składania.

Wniosek zostanie rozpatrzony w drodze decyzji. W przypadku uzyskania decyzji odmawiającej zwolnienia istnieje możliwość:

  • ożenia wniosku do Prezesa ZUS o ponowne rozpoznania sprawy.

Zapraszam do kontaktu z Kancelarią w przypadku trudności z wypełnieniem wniosku o zwolnienie z ZUS oraz złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy http://kancelaria-krupinski.pl/tel-605-930-513-730-930-513/ . Zachęcam również do polubienia strony Kancelarii na facebook.

2 kwietnia 2020 r.

adwokat Marcin Krupiński