Kancelaria adwokata Marcina Krupińskiego zainaugurowała swoją działalność 2 listopada 2011 r. Od początku istnienia świadczy pomoc prawną na terenie całego kraju w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, karnego, administracyjnego, pracy i ubezpieczeń społecznych. Pomoc świadczona jest zarówno w siedzibie Kancelarii w postaci udzielanych porad prawnych i konsultacji, jak również w ramach obsługi prawnej w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę.

ZESPÓŁ KANCELARII

adwokat Marcin Krupiński
w 2006 r. obronił pracę magisterską na Uniwersytecie Łódzkim, Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Postępowania Cywilnego II pod tytułem „….” pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Witolda Broniewicza z oceną bardzo dobrą. W lutym 2003 rozpoczął pracę w Kancelarii Prawa Gospodarczego radcy prawnego Janusza Białkowskiego. W latach 2007 – 2011 odbył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi, zaś od roku 2011 prowadzi indywidualną praktykę adwokata we własnej kancelarii.

Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw, prawie cywilnym, spadkowym i karnym. Prowadzi sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie jak również spory z firmami windykacyjnymi. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw majątkowych, rodzinnych i pracowniczych.

Włada biegle językiem angielskim a także komunikatywnie językiem niemieckim.

Prywatnie pasjonat gór, sportu i historii.


aplikant adwokacki Julia Szkudlarek

Absolwentka I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. Studia prawnicze ukończyła w 2015 roku, broniąc
pod kierunkiem prof. nadzw. dr. hab. Jacka Izydorczyka pracę magisterską, pt. „Odszkodowanie i
zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie oraz niesłuszne stosowanie środków przymusu” w Katedrze
Postępowania Karnego i Kryminalistyki WPIA Uniwersytetu Łódzkiego z wynikiem bardzo dobrym.
W czerwcu i lipcu 2010 roku roku odbyła staż w brukselskim biurze Pani Poseł Joanny Skrzydlewskiej.
W 2016 rozpoczęła aplikację adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Łodzi. Jest starostą roku i
angażuje się w życie samorządowe Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, współorganizując m.in.
program kart sportowych dla Członków Izby.
Laureatka Konkursów Krasomówczych, m.in. III miejsca na Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym
z roku szkoleniowego 2016 r.
W kręgach jej zainteresowań zawodowych znajdują się w szczególności zagadnienia z dziedziny prawa
karnego i prawa rodzinnego. Włada biegle językiem angielskim oraz językiem hiszpańskim na poziomie
średniozaawansowanym.
Prywatnie kinomanka i pasjonatka dobrej kuchni.

aplikant adwokacki Maria Kotas