Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego często wiążą się z trudną sytuacją życiową i towarzyszącymi im silnymi emocjami w związku z tym niezwykle ważne jest by nad przebiegiem sprawy czuwał adwokat. Pozwoli to na uniknięcie nieprzemyślanych decyzji mogących mieć bardzo negatywne konsekwencje w przyszłości. Wsparcie adwokata obejmuje cały okres postępowania, przez który Kancelaria jest w ścisłym kontakcie z klientami, co pozwala na szybką reakcję w każdej sytuacji. Zapewniamy porady prawne, przygotowanie pism procesowych, jak i wszelką reprezentację prze sądami, urzędami i innymi organami.

Kancelaria adwokata Marcina Krupińskiego świadczy pomoc prawną w zakresie sprawa rodzinnego m.in w zakresie spraw :

 • o rozwód
 • o separację,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • o podział majątku wspólnego,
 • o alimenty (na rzecz dzieci od rodziców, od dziadków, między małżonkami – dochodzenie alimentów, zmiana wysokości alimentów, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego),
 • o władzę rodzicielską (przywrócenie, pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej),
 • o kontakty z dzieckiem (zarówno uregulowanie kontaktów rodziców z dziećmi, ale też dalszych członków rodziny np. dziadków, również sprawy o ograniczenie lub zakazanie kontaktów jako sprzecznych z dobrem dziecka),
 • o ustalenie rodzicielstwa, zaprzeczenie ojcostwa,
 • o przysposobienie (całkowite, częściowe, ustanowienie rodziny zastępczej, rozwiązanie przysposobienia),
 • o ubezwłasnowolnienie,
 • sprawy nieletnich i reprezentacja w postępowaniu w sprawach nieletnich,
 • przygotowanie porozumień małżonków, rodziców (np. o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, utrzymywaniu kontaktów z dziećmi) oraz prowadzenie negocjacji między stronami.