Prawo pracy:

Kancelaria adwokata Marcina Krupińskiego świadczy usługi w zakresie reprezentacji w postępowaniach dotyczących prawa pracy, m.in. w sprawach dotyczących:

  • wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę,
  • odszkodowań za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy
  • przywrócenia pracownika do pracy,
  • ustalenia istnienia stosunku pracy,
  • dochodzenia należnych świadczeń pracowniczych (wynagrodzeń za pracę, nadgodziny, diety z tytułu podróży służbowej oraz ryczałt za noclegi),
  • odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy,
  • sprostowania treści świadectw pracy,
  • dyskryminacji w procesie rekrutacji i dyskryminacji w zatrudnieniu

Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu prawa pracy na wszystkich etapach spraw, zarówno na etapie przedsądowym, jak również w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.

Zadaniem profesjonalnego pełnomocnika w sprawach z zakresu prawa pracy jest z jednej strony czuwanie nad jak najkorzystniejszym z punktu widzenia Klienta ukształtowaniem stosunku pracy, a z drugiej, w przypadku niezgodnego z prawem realizowania postanowień powstałego stosunku pracy – pomoc w egzekwowaniu praw Klienta, zarówno pracownika, jak i pracodawcy.

Kancelaria reprezentuje zarówno klientów indywidualnych, jak i podmioty zbiorowe. Oferujemy Państwu reprezentację, m.in. przed sądami pracy oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

W ramach świadczonych usług Kancelaria opiniuje, uczestniczy w procesach negocjacji i przygotowuje umowy o pracę. Zapewniamy także wsparcie w rozstrzyganiu wątpliwości i problemów związanych z polityką zatrudnienia u danego pracodawcy oraz sporządzamy porozumienia, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, itp. Wydajemy opinie prawne i ekspertyzy z zakresu prawa pracy, jak również oferujemy pomoc w sprawach dotyczących bieżącego doradztwa i pomoc w prawidłowym prowadzeniu praw pracowniczych.