Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego na każdym etapie postępowania. Praktyka Kancelarii obejmuje w szczególności reprezentację Klientów w sprawach:

 • spadkowych, w tym o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, niegodność dziedziczenia
 • o zachowek
 • zasiedzenie nieruchomości
 • o zapłatę z tytułu sprzedaży, świadczonych usług itp.
 • sporządzania i opiniowania umów
 • podważania skuteczności oświadczeń obarczonych wadami
 • ograniczonych praw rzeczowych
 • nieprawidłowego wykonania zobowiązań lub ich niewykonania
 • dotyczących najmu i dzierżawy
 • wykonania umowy leasingu
 • wykonania umów pożyczki i kredytu
 • o odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • dotyczących zastawu i hipoteki
 • o darowiznę, w tym jej odwołanie z uwagi na np. niewdzięczność obdarowanego
 • o przekazanie nieruchomości
 • o rentę i dożywocie,
 • sprawy przeciwegzekucyjne.

Kancelaria świadczy pomoc na etapie przedsądowym – uczestnicząc w negocjacjach jak również reprezentuje klientów w sprawach cywilnych przed sądami wszystkich instancji oraz w postępowaniu egzekucyjnym. W szczególności zadaniem Kancelarii jest pomoc doboru właściwej drogi w celu najkorzystniejszego zakończenia dla klienta sprawy, sporządzanie stosownych pism na etapie przedsądowym (wezwania do zapłaty, odpowiedzi na otrzymane przez Klientów pisma) jak również pozwów, wniosków, sprzeciwów od nakazu zapłaty, zarzutów od nakazu zapłaty, apelacji, zażaleń, skarg kasacyjnych i innych pism w toku postępowania sądowego. Kancelaria oferuje również pomoc na etapie windykacji roszczeń objętych prawomocnym wyrokiem lub nakazem zapłaty w postępowaniu egzekucyjnym.