Prawo administracyjne:

Kancelaria adwokata Marcina Krupińskiego świadczy usługi w zakresie prawa administracyjnego, w sprawach dotyczących, m.in.:

  • reprezentacji przed organami administracji publicznej,
  • przygotowywania opinii prawnych w sprawach z zakresu materialnego prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji,
  • sporządzania odwołań, skarg oraz skarg kasacyjnych do samorządowych kolegiów odwoławczych, sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego
  • reprezentacji przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Zadaniem profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym jest pomoc obywatelom w konfrontacji z organami administracji państwowej. Oferujemy doradztwo w zakresie, m.in.:

  • uzyskiwania pozwoleń, koncesji i licencji,
  • spraw o wywłaszczenie nieruchomości,
  • opłaty adiacenckiej,
  • w sprawach z zakresu prawa budowlanego (uzyskiwanie pozwoleń na budowę, pozwoleń na rozbiórkę, pozwoleń na użytkowanie obiektu, zmian przedmiotowych decyzji, etc.),
  • w sprawach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego (decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, etc.).