201909.13
2

Podział nieruchomości obciążonej hipoteką w postępowaniu o podział majątku dorobkowego małżonków


Wobec często pojawiających się w praktyce orzeczniczej wątpliwości dotyczących podziału nieruchomości obciążonych hipoteką pomiędzy małżonków w sprawach o podział ich majątku dorobkowego Sąd Najwyższy zajął się tym zagadnieniem w celu uniknięcia rozbieżności w przyszłości w orzecznictwie różnych sądów i niepewności co do treści orzeczeń w tego rodzaju sprawach.

W dniu 25 lipca 2019 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w składzie trzech facebook-jssdk")); var templateURL = "http://kancelaria-krupinski.pl/wp-content/themes/lawbusiness"; var cli_flush_cache = true; window.dataLayer = window.dataLayer || [];">sędziów o treści: „W sprawie o podział majątku wspólnego małżonków, obejmującego nieruchomość obciążoną hipoteką zabezpieczającą udzielony małżonkom kredyt bankowy, sąd – przyznając tę nieruchomość na własność jednego z nich – ustala jej wartość z pominięciem wartości obciążenia hipotecznego, chyba że zachodzą istotne powody przemawiające za jego uwzględnieniem.”

Treść uchwały została opublikowana również na stronie facebook-jssdk")); var templateURL = "http://kancelaria-krupinski.pl/wp-content/themes/lawbusiness"; var cli_flush_cache = true; window.dataLayer = window.dataLayer || [];">Sądu Najwyższego

http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia.aspx?ItemSID=1215-301f4741-66aa-4980-b9fa-873e90506a11&ListName=Zagadnienia_prawne

adwokat Marcin Krupiński

13 września 2019 r.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *