201902.15
4

e-PIT już działa

Od dnia 15 lutego 2019 r. podatnicy rozliczający się z dochodu uzyskanego w roku 2018 przy pomocy formularza PIT-37 (dla dochodu uzyskanego np. z umowy o pracę czy umowy zlecenia) oraz PIT-38 (dla dochodów kapitałowych) mogą skorzystać z przygotowanego wstępnie formularza na stronie Ministerstwa Finansów https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/. W chwili obecnej dochodu rozliczyć nie mogą osoby, który uzyskały dochód z prowadzonej działalności gospodarczej.

W celu dokonania rozliczenia należy wejść na stronę www/podatki.gov.pl. W celu zalogowania należy wcześniej przygotować:

  1. nr PESEL lub NIP wraz z datą urodzenia,
  2.  kwotę przychodu wskazaną w PIT za rok 2017
  3.  jedną z kwot przychodu za rok 2018 (np. z PIT-11 otrzymanego od pracodawcy).

lub też przygotować dane do logowania do swojego profilu zaufanego.

Uwaga na ulgi!

W e-PIT automatycznie znajdują się wpisane dane uzyskane od płatników podatków, a więc naszych pracodawców oraz fakt posiadania przez nas dzieci. Tym samym w przypadku, gdy chcemy skorzystać z innych dostępnych ulg (np. rehabilitacyjnej, z tytułu dokonanej darowizny na cele charytatywne, korzystanie z internetu czy np. dokonania wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) konieczne będzie stosowne uzupełnienie e-PIT. W e-PIT brak będzie nadto dochodu uzyskanego od podmiotów zagranicznych lub np. z tytułu najmu lokalu.

Rozliczenie z małżonkiem!

Również w sytuacji, gdy podatnik będzie chciał rozliczyć się wspólnie z małżonkiem musi wprowadzić stosowną zmianę w e-PIT.  W przeciwnym wypadku małżonkowie zostaną rozliczenie osobno.

Szybszy zwrot podatku!

Podatnikom, którym przysługiwać będzie zwrot podatku, a które jednocześnie zatwierdzą wstępnie przygotowany e-PIT (ewentualnie wprowadzając do niego np. wskazane powyżej korekty) urząd skarbowy zwróci pieniądze w terminie 45 dni od daty złożenia deklaracji. Możliwe jest oczywiście milczące jej złożenie, jednak wtedy termin na dokonanie zwrotu podatku rozpocznie bieg dopiero w dniu 30 kwietnia, czyli ostatniego ustawowego dnia składania deklaracji.

adwokat Marcin Krupiński

15 lutego 2019 r.

Darmowy licznik odwiedzin