Odszkodowania:

Kancelaria adwokata Marcina Krupińskiego świadczy usługi w zakresie reprezentacji w postępowaniach dotyczących dochodzenia roszczeń z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia, w tym roszczeń z tytułu:

  • odszkodowania za zniszczone mienie
  • zadośćuczynienia za cierpienia fizyczne i psychiczne
  • zwrotu kosztów pojazdu zastępczego
  • zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji
  • zwrotu kosztów dojazdu
  • świadczeń za pogorszenie widoków na przyszłość
  • odszkodowania za zalanie mieszkania
  • błędów medycznych (diagnostycznych, terapeutycznych)
  • odszkodowania z tytułu śmierci osoby najbliższej, zwrotu kosztów budowy pomnika
  • upadków na oblodzonych/nieodśnieżonych nawierzchniach

Kancelaria świadczy pomoc prawną na wszystkich etapach spraw, zarówno na etapie przedsądowym, w postępowaniu likwidacyjnym prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń, jak również w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. W Państwa imieniu zgłosimy szkodę do właściwego Zakładu Ubezpieczeń i pomożemy Państwu przejść przez trudy postępowanie likwidacyjnego, a w przypadku braku satysfakcjonującego odszkodowania na tym etapie – przez trudny postępowania sądowego.

Kancelaria prowadzi sprawy przeciwko krajowym Zakładom Ubezpieczeń, jak również przeciwko zagranicznym Zakładom Ubezpieczeń. Podejmujemy także wszelkie czynności zmierzające do polubownego zakończenia powstałego sporu.

Zadaniem profesjonalnego pełnomocnika w dochodzeniu odszkodowania i zadośćuczynienia jest pomoc poszkodowanym w uzyskaniu należnego im odszkodowania w pełnej wysokości, które, na etapie postępowania likwidacyjnego, jest przez Zakłady Ubezpieczeń niejednokrotnie znacznie zaniżane.

W ramach świadczonych usług Kancelaria podejmuje wszelkie czynności prawne zmierzające do uzyskania odszkodowania w wysokości odpowiadającej rozmiarowi szkody oraz zapewnia Klientom wsparcie na każdym etapie rozwoju sprawy.