202004.01
0

Odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej po zmianach

W artykule z dnia 16 marca 2020 r., który możecie Państwo znaleźć tutaj: http://kancelaria-krupinski.pl/odstapienie-od-umowy-o-udzial-w-imprezie-turystycznej pisałem o możliwości wypowiedzenia umowy o udział w imprezie turystycznej. Opisana regulacja prawna pozwala odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat. W takim przypadku odzyskamy całości zapłaconą za usługę cenę.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw uchwalona w dniu 31 marca 2020 r. niesie zmiany w opisanej zasadzie o ile odstąpienie od umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Zmiany w przepisach

We wskazanym powyżej przypadku oświadczenie o odstąpieniu od umowy o udział w imprezie turystycznej stanie się skuteczne po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki

Podróżny ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymanie od organizatora Vouchera. Voucher taki będzie można wykorzystać do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych. Wykorzystać go należy w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna. Wartość vouchera nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy o imprezę turystyczną. W przypadku przyjęcia vouchera odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie, o którym mowa powyżej nie będzie skuteczne. .

Ustawodawca dodatkowo wprowadził regulację zabezpieczającą podróżnych. Środki wpłacone na poczet realizacji umów o imprezy turystyczne, w stosunku do których wydane zostaną vouchery, podlegają ochronie na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki.

Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy w zakresie objętym niniejszym wpisem, w szczególności w zakresie konsultacji co do możliwości odstąpienia od zawartej przez Państwo umowy oraz pomoc w sformułowaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy proszę o kontakt z kancelarią: http://kancelaria-krupinski.pl/przykladowa-strona/ .

Zachęcam również do polubienia strony Kancelarii na facebooku (w pasku po prawej stronie artykułu). Dzięki temu będziecie Państwo informowani na bieżąco o nowych wpisach na blogu lub innych istotnych zmianach na stronie Kancelarii.

31 marca 2020 r.

adwokat Marcin Krupiński