201808.25
0
0

Nowelizacja art. 482 Kodeksu cywilnego (zakaz naliczania odsetek za opóźnienie od odsetek)

W dniu 14 lutego 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego wprowadzona ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 80) uchylająca paragraf 2 art. 482 Kodeksu cywilnego stanowiącego o możliwości naliczania odsetek od zaległych odsetek w przypadku pożyczek długoterminowych udzielanych przez instytucje kredytowe.

Powyższa zmiana oznacza, iż od daty wejścia w życie nowelizacji odsetki za opóźnienie będą mogły być naliczane od zaległych odsetek dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy (vide art. 482 paragraf 1 Kodeksu cywilnego).

adw. Marcin Krupiński

15 lutego 2019 r.