201808.25
0
0

Nowelizacja art. 18 Kodeksu spółek handlowych (warunki pełnienia funkcji w spółce)

Z dniem 1 października 2018 r. weszła w życie nowelizacja (Dz. U. z 2018 r., poz. 398 ze zm.) art. 18 Kodeksu spółek handlowych ustanawiającego ograniczenia w pełnieniu funkcji w spółce dla osób skazanych prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego (Przestępstwa przeciwko ochronie informacji, , wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu oraz…

201808.25
0
0

Nowelizacja art. 482 Kodeksu cywilnego (zakaz naliczania odsetek za opóźnienie od odsetek)

W dniu 14 lutego 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego wprowadzona ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 80) uchylająca paragraf 2 art. 482 Kodeksu cywilnego stanowiącego o możliwości naliczania odsetek od zaległych odsetek w przypadku pożyczek długoterminowych udzielanych przez instytucje kredytowe. Powyższa zmiana oznacza, iż od daty…

201808.25
0
3

e-PIT już działa

Od dnia 15 lutego 2019 r. podatnicy rozliczający się z dochodu uzyskanego w roku 2018 przy pomocy formularza PIT-37 (dla dochodu uzyskanego np. z umowy o pracę czy umowy zlecenia) oraz PIT-38 (dla dochodów kapitałowych) mogą skorzystać z przygotowanego wstępnie formularza na stronie Ministerstwa Finansów https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/. W chwili obecnej dochodu rozliczyć nie mogą osoby, który…