Długi spadkowe
202006.24
0

Długi spadkowe

Odrzucenie spadku a przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza Z chwilą śmierci prawa i obowiązki zmarłego przechodzą na jego spadkobierców. Należy podkreślić, iż spadek to nie tylko nieruchomości czy pieniądze lecz niejednokrotnie długi spadkodawcy, które również podlegają dziedziczeniu. Oświadczenia spadkowe W przypadku, gdy stwierdzimy zagrożenie w postaci zadłużenia spadku możemy złożyć przed sadem lub notariuszem oświadczenie…

Nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym
202006.11
0

Nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Kiedy nakaz może zostać wydany? Nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) jest orzeczeniem wydawanym jedynie przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód. Orzeczenie to w przypadku jego niezaskarżenia ma moc wyroku sadowego i może po nadaniu klauzuli wykonalności stanowić tytuł wykonawczy uprawniający do egzekucji komorniczej. Zwłaszcza z tego ostatniego względu nigdy nie należy lekceważyć faktu jego otrzymania….

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym
202005.18
0

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875) uchylone zostały przepisy zawieszające bieg terminów sadowych. Tym samym sady lada moment rozpoczną wysyłanie wydanych w okresie obowiązywania ustawy w dotychczasowym brzmieniu pozwów i nakazów zapłaty. Chciałbym zatem dzisiejszy wpis…

Zwrot składek na ZUS
202005.06
0

Zwrot składek na ZUS

Zwolnienie z ZUS – zasady W artykule z 2 kwietnia 2020 r. poruszyłem kwestię możliwości wystąpienia przez przedsiębiorców o zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne. Zwolnienie dotyczy obowiązku opłacania składek za okres od marca do maja 2020 r. Szczegóły, dotyczące możliwości i trybu złożenia wniosku o uzyskanie tej pomocy zostały opisane tutaj: http://kancelaria-krupinski.pl/zwolnienie-z-zus. W praktyce…

Zachowek
202004.28
0

Zachowek

Zachowek to instytucja prawa cywilnego umożliwiająca najbliższym krewnym uzyskanie pewnej części majątku zmarłego, która przypadłaby im w spadku, gdyby nie to, że spadkobierca np. sporządził testament, w którym ich pominął lub dokonał darowizny najważniejszych składników swojego majątku. Kto jest uprawniony do zachowku? Roszczenie z tytułu zachowku zgodnie z art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego przysługuje…

Obowiązek zakrywania ust i nosa
202004.17
0

Obowiązek zakrywania ust i nosa

Z dniem 16 kwietnia 2020 r. został wprowadzony mocą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii obowiązek zakrywania ust i nosa. Obowiązek zakrywania ust i nosa został wprowadzony bezterminowo i wnioskując z wypowiedzi Ministra Zdrowia możemy liczyć…

Porozumienie z pracownikami
202004.10
0

Porozumienie z pracownikami

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) uregulowała kwestię możliwości zawarcia przez pracodawcę porozumienia z pracownikami. Tylko zawierając takie porozumienie z pracownikami możliwe jest wprowadzenie okresu przestoju ekonomicznego lub obniżonego…

Zwolnienie z ZUS
202004.02
0

Zwolnienie z ZUS

Przedsiębiorcy (oraz samozatrudnieni), którzy: swoją działalność gospodarczą zarejestrowali przed 1 lutego 2020 r. zatrudniają nie więcej niż 9 pracowników na dzień 29 lutego 2020 r. nie znajdowali się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r., w związku z czym nie regulowali swoich należności, w tym składek z tytułu ubezpieczeń społecznych nie osiągnęli przychodu w pierwszym…

Odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej po zmianach
202004.01
0

Odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej po zmianach

W artykule z dnia 16 marca 2020 r., który możecie Państwo znaleźć tutaj: http://kancelaria-krupinski.pl/odstapienie-od-umowy-o-udzial-w-imprezie-turystycznej pisałem o możliwości wypowiedzenia umowy o udział w imprezie turystycznej. Opisana regulacja prawna pozwala odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat. W takim przypadku odzyskamy całości zapłaconą za usługę cenę. Ustawa o zmianie…

Praca zdalna
202003.27
0

Praca zdalna

Praca zdalna – definicja – regulacja prawna Wraz ze wzrostem zachorowań na koronawirusa i wprowadzaniem kolejnych ograniczeń w przemieszczaniu na popularności zyskała praca zdalna. Uregulowana została w art. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. Z 2020, poz. 374). Stanowi on,…