Zwolnienie z ZUS
202004.02
0

Zwolnienie z ZUS

Share Button

Przedsiębiorcy (oraz samozatrudnieni), którzy: swoją działalność gospodarczą zarejestrowali przed 1 lutego 2020 r. zatrudniają nie więcej niż 9 pracowników na dzień 29 lutego 2020 r. nie znajdowali się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r., w związku z czym nie regulowali swoich należności, w tym składek z tytułu ubezpieczeń społecznych nie osiągnęli przychodu w pierwszym…

Odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej po zmianach
202004.01
0

Odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej po zmianach

Share Button

W artykule z dnia 16 marca 2020 r., który możecie Państwo znaleźć tutaj: http://kancelaria-krupinski.pl/odstapienie-od-umowy-o-udzial-w-imprezie-turystycznej pisałem o możliwości wypowiedzenia umowy o udział w imprezie turystycznej bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat co jest równoznaczne z odzyskaniem całości zapłaconej ceny za usługę. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,…

Praca zdalna
202003.27
0

Praca zdalna

Share Button

Wraz ze wzrostem zachorowań na koronawirusa i wprowadzaniem kolejnych ograniczeń w przemieszczaniu na popularności zyskała praca zdalna uregulowana w art. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. Z 2020, poz. 374). Stanowi on, iż „W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić…

202003.20
0

Wniosek o obniżenie czynszu

Share Button

miejscowość, dnia …………………… Najemca: …………………………………………… …………………………………………… ………………………………………….. Wynajmujący: ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… Szanowni Państwo, W związku z wybuchem epidemii koronowirusa SARS-CoV-2 i będącego jego konsekwencją wprowadzenia na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. (Dz.U. 2020, poz. 433) stanu zagrożenia epidemiologicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez terminu jego zakończenia, zawiadamiam w związku z…

Obniżenie czynszu na czas epidemii
202003.20
0

Obniżenie czynszu na czas epidemii

Share Button

Być może nie wszyscy zdają sobie sprawę z istnienia takiego rozwiązania bez sięgania do powstających w ostatnim czasie specustaw i rozporządzeń regulujących stosunki prawne na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego ale istnieje generalna zasada pozwalająca na np. obniżenie czynszu z tytułu najmu właśnie wobec zaistnienia takich nadzwyczajnych okoliczności. Instytucja ta została uregulowana w art. 357…

Odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej
202003.16
0

Odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej

Share Button

W związku z powszechnym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2 i ograniczeniami wynikającymi z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego wiele osób nie ma możliwości lub obawia się skorzystać z wcześniej zaplanowanej i opłaconej imprezy turystycznej. Art. 47 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (tekst jednolity Dz.U. Z 2019 r., poz. 548) i stanowiący…

Stan zagrożenia epidemiologicznego
202003.15
0

Stan zagrożenia epidemiologicznego

Share Button

W dniu 13 marca 2020 r. rozporządzeniem Ministra Zdrowia opublikowanym w Dzienniku Ustaw pod poz. 433 wprowadzony został od dnia 14 marca 2020 r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemiologicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Rozporządzenie wprowadza następujące ograniczenia: wstrzymuje w okresie od dnia 15 marca…

Skutki rozwiązania umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia
202003.03
0

Skutki rozwiązania umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia

Share Button

Kontynuując rozważania dotyczące problematyki rozwiązania umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia, w tym podstaw złożenia takiego oświadczenia oraz jego formy w artykule http://kancelaria-krupinski.pl/rozwiazanie-umowy-bez-wypowiedzenia-przez-pracownika/, dziś chciałbym poruszyć zagadnienie związane z konsekwencjami złożenia takiego oświadczenia i jego skuteczności. Forma oświadczenia (wskazanie przyczyny jego złożenia) W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż zgodnie z treścią art. 55 §…

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika
202003.01
0

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika

Share Button

Biorąc pod uwagę dość powszechną wiedzę o możliwości i konsekwencjach rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę na podstawie art. 52 Kodeksu pracy chciałbym poruszyć temat dopuszczalności złożenia tożsamego oświadczenia przez pracownika. Regulacja w tym przedmiocie została zawarta w art. 55 Kodeksu pracy. Już pierwsze spojrzenie na omawiany przepis pozwala na stwierdzenie, iż złożenie…

Odszkodowanie i zadośćuczynienie
202002.20
0

Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Share Button

Miałeś wypadek i zastanawiasz się czy przysługuje Ci odszkodowanie? Wiele osób, które były ofiarami wypadków, w tym komunikacyjnych, zastanawia się czy możliwe jest chociażby odzyskanie środków wydanych na leczenie. Często zniechęcone zawiłością postępowania przed sądem rezygnują z przysługującego im zadośćuczynienia i odszkodowania lub zadowalają się znacząco zaniżoną kwotą wypłacaną przez zakład ubezpieczeń. A z mojego…