Prawo Cywilne

Nieruchomości, Sprawy spadkowe, Ustanowienie służebności w tym służebności przesyłu, Bezumowne korzystanie, Umowy cywilnoprawne, Darowizny, Upadłość, Zachowek.

więcej..

Prawo Karne

Obrona i reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach: karnych, wykroczeniowych, karno skarbowych, nieletnich w postępowaniu przed sądami oraz postępowaniu przygotowawczym.

więcej..

Prawo Administracyjne

Reprezentacja przed organami administracji, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i prze Naczelnym Sądem Administracyjnym.

więcej..

Obsługa Prawna Firm

Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw na etapie ich rejestracji i bieżącej działalności, reprezentacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych, sporach pracowniczych, postępowaniu likwidacyjnym i upadłościowym.

więcej..

Odszkodowania

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania i zadośćuczynienia należnych w wyniku wypadków komunikacyjnych, błędów w sztuce lekarskiej, wypadków przy pracy, naruszenia dóbr osobistych, przestępstw i innych czynów niedozwolonych.

więcej..

Prawo Rodzinne

Rozwód i seperacja, rozdzielność majątkowa, alimenty, ograniczenie i pozbawienie praw rodzicielskich, ustalenie kontaktów, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, ubezwłasnowolnienie i ustanowienie opieki i kurateli.

więcej..

Banki i Windykacja

Reprezentacja w sprawach sądowych i pozasądowych: Banki, SKOK, niestandaryzowane sekurytyzacyjne fundusze inwestycyjne zamknięte, postępowania przeciw egzekucyjne, windykacja należności.

więcej..

Prawo Pracy

Reprezentacja w sprawach dotyczących wypowiedzenia i rozwiązania umowy o prace, ustalenia stosunku pracy, świadczeń pracowniczych (wynagrodzeń za pracę, nadgodziny, diety z tytłu podróży służbowej oraz ryczałt za noclegi ), wypadków przy pracy.

więcej..

Tytul do zdjec

Ostatnie Nowości

Referencje

..
Jeff Blake
Justyna S

EuMedia

Klienci

  • bigfish_logo
  • clevarminds_logo
  • clockstone_logo
  • halsey_logo
  • increase_logo
  • magique_logo
  • newgate_logo
  • shepard_logo
  • whiteblack_logo