Obsługa Prawna

 • bieżąca obsługa prawna,
 • opracowanie, opiniowanie i negocjowanie umów,
 • tworzenie spółek,
 • likwidacja spółek,
 • sprawy pracownicze,
 • upadłość,

Czytaj dalej > 

Prawo Cywilne

 • spadki i darowizny
 • nieruchomości
 • sprawy o zapłatę
 • umowy
 • podział majątku

Czytaj dalej > 

Prawo Karne

 • prawo karne
 • prawo wykroczeń
 • prawo karne-skarbowe
 • postępowanie w sprawie nieletnich
 • reprezentacja pokrzywdzonych

Czytaj dalej > 

Odszkodowania

 • błędy medyczne
 • wypadki komunikacyjne
 • upadki na oblodzonych nawierzchniach
 • odszkodowanie za wywłaszczenie
 • odszkodowanie za śmierć osoby najbliższej
 • wypadek przy pracy
 • niesłuszne skazanie lub niesłuszne tymczasowe aresztowanie

Czytaj dalej > 

Prawo Rodzinne

 • rozwód,
 • separacja,
 • podział majątku wspólnego,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • alimenty,
 • władza rodzicielska,
 • uregulowanie kontaktów z dziećmi,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa

Czytaj dalej > 

Prawo Pracy

 • wypadki przy pracy
 • mobbing i dyskryminacja
 • świadczenia pracownicze
 • zakładowe akty prawa pracy
 • odszkodowania
 • nawiązywanie stosunku pracy

Czytaj dalej > 

Prawo Administracyjne

 • opłata adiacencka
 • pozwolenia, koncesje, licencje
 • odwołania od decyzji administracyjnych
 • skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • wywłaszczenia nieruchomości

Czytaj dalej > 

Banki i Windykacja

 • elektroniczne postępowanie nakazowe
 • obrona dłużnika po uprawomocnieniu nakazu zapłaty
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym i windykacyjnymi
 • prowadzenie negocjacji z bankami i firmami windykacyjnymi


Czytaj dalej > 

Lastest News  

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875) uchylone zostały przepisy zawieszające bieg terminów sadowych. Tym samym sady...
Zwrot składek na ZUS

Zwrot składek na ZUS

Zwolnienie z ZUS – zasady W artykule z 2 kwietnia 2020 r. poruszyłem kwestię możliwości wystąpienia przez przedsiębiorców o zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne. Zwolnienie dotyczy obowiązku opłacania składek za okres od marca do...